Társasági hírek:

  Társasági dokumentumok archívuma  

MEGHÍVÓ

A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

2012. évi közgyűlésére


Helye: BME E ép. 604

Ideje: 2012. március 5. 17:00

Napirend


1. A Társaság pénzügyi képviselőinek megválasztása
2. Mózsa Szabolcs előadása "Az orvos Polányi" címmel.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlési meghívás 2012. március 5. 17:30-ra szól.

  TAGDÍJ ÉS ADÓ 1%  

Tisztelt Tagunk!


Kérjük Önöket, hogy az új, 2012-es évben se

mulasszák el befizetni az esedékes éves tagdíjakat!


Teljes: 3000 Ft.

Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 1000 Ft.

Számlaszámunk: 11742001-20006022-00000000


Valamint kérjük Önöket, amennyiben tehetik,

személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel a Polányi Társaságnak.


A kedvezményezett neve: Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

A kedvezményezett adószáma: 19635617-1-43


Köszönjük!


MEGHÍVÓ

A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

2011. évi közgyűlésére


Helye: BME E ép. 604

Ideje: 2011. november 17. 16:00

Napirend


1. Beszámoló a Társaság tevékenységéről, helyzetéről.
2. A Közhasznúsági jelentés és a Pénzügyi beszámoló értékelése (a dokumentumok elérhetőek feljebb, a "Társasági dokumentumok archívua"-ban).
3. Tisztújítás.
4. Székhelyáthelyezés.
5. Egyéb ügyek.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, kérjük szíves megjelenését.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlési meghívás 2011. november 17. 16:30-ra szól.

  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

adójuk egy százalékával 2009-ben is hozzájárultak Társaságunk működéséhez.


A felajánlásoknak köszönhetően összesen

91 266 Ft-ot

utalt át az APEH a Társaság számlájára.

Köszönjük!


  Kossuth Klub - 2010. március 17  

Képek a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett kerekasztalbeszélgetésről


  GYÁSZJELENTÉS  

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BÁNKI DEZSŐ

számos Polányi fordítás készítője

2010.03.18.-án, életének 57. évében váratlanul elhunyt.


Búcsúztatására 2010.04.09.én, 09:45 órakor kerül sor

a Farkasréti temető főbejárati ravatalozójában.

(Bp., XII. ker. Németvölgyi út 99.)


  MEGHÍVÓ  

A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

és a Társadalomtudományi Társaság

közös szervezésében


KEREKASZTALBESZÉLGETÉS

a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság fennállásának

20. évfordulója alkalmából


Felkért hozzászólók:

Gábor Éva, Békés Vera, Nagy Endre, Frank Tibor, Palló Gábor, Margitay Tihamér

Vitavezető: Fehér Márta


Kossuth Klubb

Budapest, VIII., Múzeum u. 7.

2010. március 17., szerda 18 óra

MEGHÍVÓ

A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

2009. évi közgyűlésére


Helye: BME St. 426 (IV. em. 26)

Ideje: 2009. szeptember 8. 16h.

Napirend


1. A 2008-as évről szóló pénzügyi beszámoló vitája és határozathozatal.
2. Tisztújítás. (Jelölés a helysínen.)
3. Beszámoló a PMSZFT 2008-9. évi tevékenységéről. Tervek a jövő évre.
4. Egyebek.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, kérjük szíves megjelenését.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlési meghívás 2009. szeptember 8-án 16:30-ra szól.